Józef Wiłkomirski - wspomnienie

NEWS | 07-08-2020
Józef Wiłkomirski – wielki artysta, wiolonczelista i dyrygent, wieloletni dyrektor Filharmonii w Szczecinie oraz założyciel Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, patriota – uczestnik Powstania Warszawskiego, społecznik i człowiek kultury. Maestro był prawdziwym erudytą o wielkim poczuciu humoru, odszedł 1 sierpnia 2020 r., w wieku 94 lat.

Dzieciństwo i wojna


Urodził się 15 maja 1926 r. w Kaliszu w rodzinie o dużych tradycjach muzycznych. Syn Alfreda Wiłkomirskiego (skrzypka, altowiolisty, pedagoga) i Doroty z d. Temkin (pianistki), brat Wandy (skrzypaczki, pedagoga) oraz przyrodni brat Kazimierza (wiolonczelisty, dyrygenta, pedagoga), Michała (skrzypka, altowiolisty, pedagoga) i Marii (pianistki, pedagoga). W dzieciństwie uczył się gry na wiolonczeli, którą kontynuował podczas okupacji, przed wojną uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi.

Józef Wiłkomirski walczył jako żołnierz podziemnej Armii Krajowej i był uczestnikiem Powstania Warszawskiego w 1944 r. W konspiracji nosił pseudonim „Szłom". Podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Batalionu „Gustaw-Harnaś" walczył na Śródmieściu Północnym i Południowym. Jako strzelec dosłużył się stopnia kaprala. Był też więźniem stalagu Sandbostel.

Po wojnie studiował w Łodzi historię i archeologię oraz dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u Zdzisława Górzyńskiego i Włodzimierza Ormickiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Studia dyrygenckie kontynuował u Waleriana Bierdiajewa.

Józef Wiłkomirski w Szczecinie


Lata 1957-1971 były dla Maestro okresem intensywnej działalności związanej z Filharmonią w Szczecinie. Pełnił tu najpierw funkcję kierownika artystycznego, a później dyrektora naczelnego. Jego kadencja trwała czternaście lat i uchodzi za jedną z bardziej udanych w historii naszej instytucji. Z inicjatywy Józefa Wiłkomirskiego Filharmonia zyskała nowo wyremontowaną salę z lepszą akustyką, izolującą od hałasów zewnętrznych oraz obecnego patrona – Mieczysława Karłowicza. Do jego niepodważalnych zasług zaliczyć można również powiększenie składu orkiestry, zakup nowych instrumentów, w tym pierwszego fortepianu koncertowego Steinwaya i harfy, podwyższenie kwalifikacji muzyków, co przyczyniło się do poszerzenia repertuaru i umożliwiło zapraszanie czołowych muzyków polskich i zagranicznych na koncerty do Szczecina. Wiłkomirski licznie koncertował ze szczecińskimi Filharmonikami w innych miastach Pomorza Zachodniego, a w latach 60-tych rozpoczął stałą współpracę z miastem Neusterltiz i Neubrandenburg w ówczesnym NRD, co zaowocowało wielokrotną wymianą orkiestr i dyrygentów i w znacznym stopniu przyczyniło się do podnoszenia poziomu artystycznego naszej orkiestry. Ówczesne osiągnięcia Józefa Wiłkomirskiego i sukcesy stały się trwałym dorobkiem całej Filharmonii.

Wiłkomirski był również społecznikiem zaangażowanym w kulturalny rozwój miasta, organizował wiele corocznych szczecińskich cykli poświęconych muzyce, m.in. „Rok Muzyki Klasycznej”, „Rok Muzyki Romantycznej”, „Muzyka XX wieku”, „500 lat muzyki polskiej”, „Rok Karola Szymanowskiego”, „Impresjonizm w muzyce”, „Spotkania z melodią”, „Młodzi polscy wirtuozi”. Prowadził też prelekcje podczas cyklicznych koncertów „Przy świecach i kawie” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które notabene były zasługą Filharmonii, tam bowiem odbyły się pierwsze koncerty z tego cyklu.

Maesto spełniał się także w roli kompozytora, jest autorem kilkudziesięciu utworów muzycznych, z których ponad 20 skomponował w Szczecinie, w tym zaginioną „Kantatę o Szczecinie”, a także „Stelę 70”, utwór dedykowany ofiarom Grudnia 1970 roku.

W Szczecinie poza aktywnością muzyczną, zajmował się także działalnością publicystyczną. Na początku lat 60. pisał felietony muzyczne dla „Głosu Szczecińskiego”, później publikował także artykuły krytyczno-polemiczne w „Ruchu Muzycznym” i w „Polityce”. Był także jednym z założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, potem jego wiceprzewodniczącym. W 1967 roku został delegatem województwa szczecińskiego na Kongres Kultury Polskiej.

1978 r. stworzył Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu i był dyrektorem tej instytucji do 2005 roku. W ciągu swojej długiej kariery artystycznej za pulpitem dyrygenckim spędził ponad 55 lat. Dyrygował we wszystkich filharmoniach w Polsce, a także w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Operze Wrocławskiej i Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Maestro dyrygował ponad 1600 koncertami w 24 krajach Europy, Azji i Ameryki. Ponad 40 lat kierował filharmoniami w Polsce.

Wśród wielu odznaczeń i nagród których był laureatem, w 1998 roku Józef Wiłkomirski został uhonorowywany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć jego pamięci!


 
VIDEOS AND PHOTOS
December 2021
01 DEC, wd, 20:00 - FORMIDABLE! AZNAVOUR - THE STORY OF A LEGENDkoncert zewnętrzny
TODAY02 DECth, 19:00
RUBATO 2021/2022Karolina Cicha & Spółka concert with audience
TOMORROW03 DECfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022HUMMEL I CZYŻ I TARTINI I MENDELSSOHNconcert with audience / paid online broadcast
04DECsa, 09:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
04DECsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
05DECsn, 17:00
Koncerty rodzinne 2021/2022KRÓL MACIUŚ Irodzinny koncert z publicznościądla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
06DECmn, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
06DECmn, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
06 DEC, mn, 17:30 - SYLWIA GRZESZCZAKkoncert zewnętrzny
06 DEC, mn, 20:00 - SYLWIA GRZESZCZAKkoncert zewnętrzny
07DECtu, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
07DECtu, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
07 DEC, tu, 19:30 - ANITA LIPNICKA INTYMNIEkoncert zewnętrzny
08 DEC, wd, 19:00 - MAŁGORZATA OSTROWSKA - 40-LECIEkoncert zewnętrzny
10DECfr, 14:00
10DECfr, 15:00
10DECfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022SAINT-SAËNS | SIBELIUSconcert with audience
11DECsa, 09:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
11DECsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
12DECsn, 17:00
Koncerty rodzinne 2021/2022 | Filharmonia Szczecin Online 2021/2022KLAWISZ – strażnik obrazków z wystawyfree online premiere
13DECmn, 19:00
ESPRESSIVO 2021/2022 | Filharmonia Szczecin Online 2021/2022KILAR I KIEŚLOWSKI I Tomaszewski Concert with audience / free online broadcast
14DECtu, 10:00
POLSKI BRYKkoncert z publicznościądla klas IV-VIII
14DECtu, 12:00
POLSKI BRYKkoncert z publicznościądla klas IV-VIII
16DECth, 19:00
Gwiazdy w Filharmonii - Seniorita kolędujekoncert kameralny z publicznością
17DECfr, 14:00
17DECfr, 15:00
17DECfr, 19:00
BRILLANTE 2021/2022Jacek Kaczmarski I About FreedomConcert with audience / free online broadcast
18DECsa, 20:00
SOUNDLAB 2021/2022Ollie Howell | Forest Risingconcert with audience
19DECsn, 17:00
MISTERIOSO 2021/2022A Baroque Christmasconcert with audience
20 DEC, mn, 19:00 - IRA AKUSTYCZNIEkoncert zewnętrzny
21 DEC, tu, 19:30 - GLENN MILLER ORCHESTRAkoncert zewnętrzny
25DECsa, 19:00
MISTERIOSO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022A Baroque Christmasnewest VOD
26DECsn, 19:00
RUBATO 2021/2022 | Filharmonia Szczecin Online 2021/2022Etnofonie Kurpiowskiefree online premiere
31DECfr, 20:00
Sylwester z Rossinimconcert with audience
January 2022
01JANsa, 19:00
Koncert Noworoczny z Rossinimconcert with audience
07JANfr, 15:00
07JANfr, 19:00
Szczecin Philharmonic Big Band Świąteczniekoncert jazzowy z publicznością
08JANsa, 09:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
08JANsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
08JANsa, 19:00
ESPRESSIVO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022TRIO RGG | Szymanowskinewest VOD
09JANsn, 17:00
Akademia Pana Kleksakoncert rodzinny z publicznościądla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
11JANtu, 10:00
Akademia Pana Kleksakoncert szkolny z publicznościądla klas IV-VIII
11JANtu, 12:00
Akademia Pana Kleksakoncert szkolny z publicznościądla klas IV-VIII
13JANth, 19:00
RUBATO 2021/2022MARIA POMIANOWSKA I Carousel of Cultureskoncert tradycyjny z publicznością
14JANfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022Baltic Sea Philharmonicnewest VOD
15JANsa, 19:00
BRILLANTE 2021/2022Czułe struny | Koncert prezydenckikoncert symfoniczny (sinfonietta) z publicznością
16JANsn, 19:00
MISTERIOSO 2021/2022BRAHMS | ZARĘBSKIkoncert kameralny z publicznością
17JANmn, 19:00
ESPRESSIVO 2021/2022KRZYSZTOF LENCZOWSKI TRIO – LOST JOURNEYkoncert jazzowy z publicznością
18JANtu, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
18JANtu, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
21JANfr, 15:00
21JANfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022CZAJKOWSKI | WALTONsymphonic concert / paid online broadcast
22JANsa, 09:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
22JANsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
22JANsa, 20:00
SOUNDLAB 2021/2022Inspired By Bach: Peter Gregson - Bach Recomposedkoncert elektroniczny z publicznością
23 JAN, sn, 17:00 - KONCERT WIEDEŃSKI [PRZENIESIONY Z 30.05.21 NA 23.01.2022]koncert zewnętrzny
25JANtu, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
25JANtu, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAkoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
28JANfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022 | LiveFilharmonia 2021/2022VIVAT MOZART!symphonic concert / paid online broadcast
2021
REPERTUAR
COOKIESIn order to make it easier for you to use filharmonia.szczecin.pl, and also for statistical purposes, we use cookies. If you do not block cookies, it means that you agree to use them and store them in your device’s memory. You may manage your cookies by changing the settings of your browser.
Privacy Policy | Privacy policy | I AGREE